De hoofdpost van de Brechtse brandweer stelt 2 voltijdse brandweermannen tewerk.
Tijdens de kantooruren is deze post dus toegankelijk mits een afspraak op voorhand.

De post is gelegen in het industrieterrein aan de E-19

May
19